Pups And Dogs
Hondenschool en gedragstherapie Oss 

Gedragsconsult

Er zijn allerlei redenen waarom een hond ongewenst gedrag kan (gaan) vertonen. Hij kan bv. angstig worden voor andere honden na een vechtincident of moeite hebben met alleen thuis blijven nadat hij lange tijd niet alleen gelaten is. Hij kan agressief reageren op kinderen vanuit angst of omdat zijn eerdere waarschuwingssignalen genegeerd zijn. 

Bij ongewenst gedrag is het zaak om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Naarmate een hond langer ongewenst gedrag vertoont, speelt het leereffect een steeds grotere rol: ook bij een hond geldt 'oefening baart kunst'. Op deze manier kan zijn gedrag snel verergeren. Wacht dus niet te lang wanneer je hond vervelend gedrag gaat vertonen, maar schakel snel hulp in. 

Een gedragsconsult kan als basis, plus of extra worden ingepland. Bij basis gaat u thuis zelf, zonder extra begeleiding aan de slag met de adviezen. Bij plus of extra zijn respectievelijk 2 x een half uur of 4 x een half uur privéles inbegrepen.  

Een gedragsconsult verloopt als volgt:

  1. u vult een digitale vragenlijst in en stuurt deze, indien mogelijk / verantwoord, samen met filmpjes van het ongewenste gedrag op
  2. we maken een afspraak voor een consult (ongeveer anderhalf uur) in het trainingscentrum in Oss. Hierbij wordt er verder uitgevraagd en geobserveerd. U krijgt uitleg over het ontstaan van het gedrag en adviezen hoe ermee om te gaan. We oefenen dit ook in praktijk, zodat u daarna zelf thuis aan de slag kunt. Sommige problemen kunnen beter bij u thuis geobserveerd worden, dit is ook mogelijk. Er worden dan wel reiskosten in rekening gebracht 
  3. indien gewenst verzorg ik een rapportage van het consult en de adviezen, zodat u alles thuis rustig kunt nalezen
  4. een 2e bezoek aan het trainingscentrum is inbegrepen, voor ondersteuning, vragen, of bijsturen van de adviezen. Gedurende 2 maanden (of langer als het probleem daartoe aanleiding geeft) ben ik bereikbaar via whatsapp, telefoon of mail
  5. indien u heeft gekozen voor een plus of extra pakket, dan heeft u recht op respectievelijk 2 of 4 privé-begeleidingslessen in de trainingshal of bij u thuis (reiskosten worden vanaf meer dan 10 km reizen vanaf de trainingshal in Oss in rekening gebracht)  

Indien er een medische oorzaak vermoed wordt, verwijs ik eerst door naar de dierenarts of een andere medisch specialist. Ook wanneer ondersteunende gedragsmedicatie noodzakelijk geacht wordt, zal de dierenarts ingeschakeld moeten worden.  

Vanwege de tijd die het u en mij kost om de problemen goed aan te pakken, worden en maximaal 2 problemen per consult behandeld. Bedenk dat het tijd en inspanning kost om ongewenst gedrag om te buigen naar ander, gewenst gedrag. In populaire tv programma's lijkt het vaak alsof een probleem meteen opgelost kan worden, maar dat is slechts schijn. Zo'n 'Quick fix' is zelden diervriendelijk. Het is slechts symptoombestrijding: de onderliggende oorzaak en de emotionele status van de hond wordt hierbij niet aangepakt. Het gevolg is een hond die nog angstiger wordt, en die helemaal niets meer durft te doen: we noemen dit aangeleerde hulpeloosheid.     

Wilt u aan de slag met het ongewenste gedrag van uw hond? Kijk welk pakket bij u past en vul het contactformulier in. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact op om een afspraak in te plannen.